Klassbidrag

Klasser kan anhålla om klassbidrag, nu 20,00 euro/klass/läsår, för evenemang såsom t.ex. klassträff.
Anhållan görs av klassläraren eller klassombudet.

Printa ut formuläret här invid och lämna in till Kvarnbackens Hem och Skola förening

 

Bankkonto för klassen

En modell för hur det dokument banken behöver finns nu på våra hemsidor (se här invid). Hoppas det är till hjälp! Ni får också gärna kontakta oss ifall det finns flere frågor!